W kręgu nauki

Plan zajęć realizowanych w ramach projektu „Radosna Akademia Przedszkolaka”

Nazwa ośrodka wychowania przedszkolnego:
Przedszkole Samorządowe przy Szkole Podstawowej w Węsiorach
Rodzaj zajęć:
Rytmika
Logopedia
Język angielski
Imię i nazwisko osoby prowadzącej:
Monika Wolska
Elwira Kreft
Magda Wika Czarnowska
Liczba godzin:
144- rytmika
108 (3×36)- logopedia
76- j.angielski

 

PLAN ZAJĘĆ 
DZIECI STARSZE
ŚRODA
13.00-13.45  RYTMIKA
14.00-14.30  JĘZYK ANGIELSKI
CZWARTEK
13.00-13.35 ŚWIETLICA
13.35- 14.05 JĘZYK ANGIELSKI
 
PIĄTEK
 
13.00-13.15 ŚWIETLICA
13.15-14.15 LOGOPEDIA
14.15-15.00 RYTMIKA

 

PLAN ZAJĘĆ 
DZIECI MŁODSZE
PONIEDZIAŁEK
14:00 – 14:30 JĘZYK ANGIELSKI
14:30 – 15:30 LOGOPEDIA
WTOREK
13:00 – 13:45 RYTMIKA
ŚRODA
14:45 – 15:45 LOGOPEDIA
CZWARTEK
13:00 – 13:30 JĘZYK ANGIELSKI
PIĄTEK
13:00 – 13:45 RYTMIKA

Plan zajęć realizowanych w ramach projektu „W kręgu Nauki”

Nazwa placówki wychowawczej:
Szkołą Podstawowa w Węsiorach
Projekt Edukacyjny:
Przedstawienie dla Społeczności
Laboratorium kodowania
„Spotkanie z Królową”- zaj. z matematyki
Język angielski
 Imię i nazwisko osoby prowadzącej:
p.Elżbieta Cichosz
p.Wojciech Warmowski
p.Wojciech Warmowski
p.Anna Markowska
Liczba godzin:
30- przedstawienie dla społeczności
30- laboratorium kodowania
30- zaj. z matematyki
60(2×30)- j. angielski
PLAN ZAJĘĆ 
Język angielski
Gr. I                                          Gr. II
PONIEDZIAŁEK
                                                  14.15- 15.00
WTOREK
13.25-15.00          
ŚRODA
13.25- 14.10   
CZWARTEK
                                                 13.25- 15.00
PLAN ZAJĘĆ 
Laboratorium kodowania
„Spotkanie z królową”- zajęcia z  matematyki
ŚRODA
 14.15- 15.00
PLAN ZAJĘĆ 
Przedstawienie dla społeczności
 
 Zajęcia rozpoczynają się od drugiego semestru