Wolontariat (SKW)NABÓR DO SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

6 października 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Tryby przeprowadzono nabór do Szkolnego Koła Wolontariatu. Podczas długiej przerwy zebrali się uczniowie klas V-VII, którzy chcą pomagać innym. Uczniowie zapoznali się z regulaminem Szkolnego Koła Wolontariatu ( z celami i sposobami działania, z prawami i obowiązkami wolontariusza, ze strukturą i organizacyjną oraz obszarami działania Koła). Uczniowie podpisali listę obecności z deklaracją bycia Wolontariuszem.

Dnia 18 października z pośród Wolontariuszy Szkolnego Koła Wolontariatu wyłoniono Radę Wolontariatu:

  • Antonina Czystowska;
  • Mikołaj kropidłowski;
  • Nikola Bronk;POSTANOWIENIA OGÓLNE/PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

REGULAMIN RADY SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU/ ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W WOLONTARIACIE /ZOBOWIĄZANIE WOLONTARIUSZA