O przedszkolu

PRZEDSZKOLE CZYNNE W GODZINACH

7.00 – 16.00

 

PLAN DNIA

7.00  –  8.30 –  schodzenie się dzieci, zabawy dowolne,  zabawy i zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci, zajęcia indywidualne i  wyrównawcze; 

8.30  –  8.45 –  czynności porządkowe;

8.45  –  9.00 –  głośne czytanie bajek, gimnastyka buzi i języka;

9.00  –  9.15 –  gimnastyka poranna;

9.15  –  9.30 –   czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania;

9.30  –  9.50 –  śniadanie, mycie ząbków;

10.00 – 10.30 – zajęcia dydaktyczne planowane (dzieci starsze)

                            zabawy w grupie (dzieci młodsze)

10.30 – 10.45 – zabawa ruchowa;

10.45 – 11.15 – zajęcia dydaktyczne planowane;

11.15 – 12.30 – zabawy w grupie, spacery, zabawy na świeżym powietrzu;

12.30 – 12.45 – swobodne zabawy;

12.45 – 13.00 – czynności porządkowe, rozchodzenie się do domu;

13.00 – 13.15 – przygotowanie do obiadu; obiad;

13.30 – 14.00 – czytanie bajek;

14.00 – 16.00 – stwarzanie sytuacji do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci; wyjście na świeże powietrze; prace porządkowe w sali; rozchodzenie się do domu.

 

ROK SZKOLNY 2022/2023

W naszym przedszkolu znajdują się dwa oddziały dla dzieci:

– grupa „TYGRYSKI” 2,5-5-latków (licząca 25 dzieci)

– grupa „0” „PANDY” 5,6-latków (licząca 23 dzieci)

 

GRUPA „PANDY”

Nauczycielem wychowawcą grupy dzieci  5,6-letnich jest nauczyciel mianowany

mgr Monika Wolska

GRUPA „TYGRYSKI”

Nauczycielem wychowawcą grupy dzieci w wieku 2,5-5 lat jest nauczyciel dyplomowany

mgr Izabela Konieczna

POMOC NAUCZYCIELA, INTENDENTKA – Monika Myszk

NAUCZYCIEL GRUPY POPOŁUDNIOWEJ – nauczyciel kontraktowy mgr Dominika Gostkowska 

LOGOPEDA  – mgr Izabela Konieczna

PEDAGOG SZKOLNY– mgr Izabela Konieczna

ZAJECIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU – mgr Monika Wolska, mgr Izabela Konieczna, mgr Anna Romejko

JĘZYK ANGIELSKI

– w grupie „0”  nauczyciel mgr Magdalena Wika Czarnowska

– w grupie „Tygrysków” mgr Izabela Konieczna

RELIGIA – w grupie „0” – nauczyciel katecheta mgr Dorota Jaśtak – Wirkus