KANDYDACI

SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA I LOKALNA WYBRAŁA PATRONA SZKOŁY

W wyniku wyborów  dnia 10 lutego 2016 roku komisja skrutacyjna w składzie:

  • Magdalena Wika-Czarnowska – przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
  • Alicja Hinz – przedstawiciel Rady Rodziców,
  • Michał Jereczek – przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

po przeliczeniu głosów stwierdziła, że spośród kandydatów na patrona Szkoły Podstawowej w Węsiorach, większością głosów wybrano p. JANA TRYBĘ.

 Bez tytułu

Jan Tryba – urodził się 27 stycznia 1957 w Węsiorach, był polskim matematykiem.

Maturę zdał w 1975 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Kartuzach, a studia matematyczne ukończył z wyróżnieniem w 1980 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Studiował w indywidualnym toku, w 1979 roku otrzymał nagrodę Polskiej Akademii Nauk.

Pracował w Instytucie Matematyki UG w Zakładzie Teorii Mnogości. Prowadził zajęcia m.in. ze wstępu do matematyki, logiki i teorii mnogości, którą najbardziej się interesował. Rozwiązał pewien problem dotyczący liczb Rowbottoma i rozstrzygnął hipotezę Shelaha. Za oba te dowody otrzymał w 1985 roku nagrodę Polskiego Towarzystwa Matematycznego dla Młodych Matematyków.
W tym samym roku rozwiązał Zagadnienie Kanamoriego i na Uniwersytecie Warszawskim obronił pracę doktorską o Problemie Jonssona. Badał szczegółowe zagadnienia teorii modeli i podstaw teorii mnogości.

Był mężem Katarzyny Hall, z którą miał syna. Zmarł 27 stycznia 1992 roku w Gdańsku. Pochowany został 31 stycznia 1992 roku w Sulęczynie.

Jego imieniem nazwano salę w budynku Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego i nagrodę dla Młodych Matematyków.

 

 

Pozostali kandydaci:

Kandydaci: Hieronim Derdowski, Jan Tryba, Ks. Bernard Sychta

Stanisław Wenanty Ceynowa

Józef Wybicki