Konkursy

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU:
„Działajmy razem!”- Gminny konkurs dla klas „0”-III
Regulamin gminnego konkursu na przygotowanie pracy plastycznej przez każdą grupę klasową na temat bezpiecznego korzystania z sieci oraz zagrożeń z niej płynących, a także inicjatywa dla nauczyciela wychowawcy na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych otwartych w swojej grupie/klasie na temat DBI – inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, w oparciu o materiały otrzymane od organizatora konkursu. Zaznajomienie uczniów, rodziców i nauczycieli z problematyką bezpieczeństwa online poprzez organizację zajęć otwartych dla klas „0” i I-III.

1. Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa im. Jan Tryby z siedzibą przy ul. Kartuskiej 1, Węsiory 83-320 Sulęczyno, tel. 586844015

2. Cele konkursu:
• Popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem korzystania z portali internetowych, korzystania z sieci,
• Zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.
• Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym,
• Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,
• Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.
• Rozbudzanie w uczniach chęci do podejmowania działań plastycznych i technicznych,
• Doskonalenie sprawności manualnej, przejawianie aktywności i inicjatywy twórczej.

3. Warunki konkursu
• prace grupowe z poszczególnych klas, z dołączoną metryczką: klasa, przedszkole/szkoła, imię i nazwisko wychowawcy oraz nr telefonu;
• plakat wykonany techniką dowolną- format A1;
• na wszystkich pracach obowiązkowo powinno znajdować się logo kampanii DBI;
• tematyka pracy powinna nawiązywać do tegorocznego hasła „Działamy razem w sieci”
• Placówki zainteresowane konkursem prosimy o kontakt telefoniczny do dnia 28.01.2019 r. w celu potwierdzenia udziału w projekcie. Organizatorzy: P. Dominika Kreft 691096674, P. Monika Wolska 886774226, P. Renata Gronda 608673162 .
• Placówki, które wyrażą chęć udziału w konkursie będą miały możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych przygotowanych przez organizatorów (prezentacja, filmiki, odnośniki do stron internetowych itp.), potrzebne do zorganizowania zajęć otwartych w placówce. Zainteresowanych materiałami prosimy o kontakt telefoniczny do dnia 30.01.2019 r..
• Prace plastyczne należy składać lub przesłać do organizatorów na adres Szkoła Podstawowa im. Jana Tryby w Węsiorach ul. Kartuska 1, 83-320 Sulęczyno oraz kilka zdjęć bądź krótki filmik z przeprowadzonych zajęć otwartych na adres e-mail szkolawesiory@wp.pl, domi.kreft@wp.pl (pliki graficzne w formacie JPG, png , dokumentacja filmowa w postaci linku do filmu zamieszczonego na stronie internetowej uczestnika konkursu lub w serwisie umożliwiającym publiczne udostępnianie filmów np. YouTube ) do dnia 08. 02. 2019 r.

4. Uczestnicy konkursu:
Konkurs skierowany jest do Szkół Podstawowych oraz Przedszkoli Gminy Sulęczyno, a dokładnie uczniów klas I-III oraz dzieci 6 letnich klas ”0”.
Konkurs odbywać będzie się w dwóch kategoriach:
– klasy „0-1
– klasy II-III

5. Kryteria oceny prac
Komisja w składzie: nauczyciel informatyki, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do dnia 12.02.2019 r. dokona oceny prac konkursowych. Pod uwagę będą brane prace prezentujące temat w sposób interesujący oraz przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu. Oceniana będzie również wizualna strona projektu, techniczna poprawność wykonania, wybrane techniki plastyczne. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz zamieszczone na szkolnej stronie internetowej i Facebooku szkoły. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone w Szkole Podstawowej w Węsiorach dnia 28 lutego 2019 r. o godz. 13.15.
6. Postanowienia końcowe:
Decyzja komisji konkursowej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej i Facebooku szkoły. Osoby nadsyłające prace w ramach konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu oraz na wykorzystanie przesłanej dokumentacji wizualnej (zdjęć i filmów) przez organizatora konkursu DBI. Dokumentacja zostanie wykorzystana niekomercyjnie i wyłącznie do celów informacyjno-promocyjnych.

Organizatorzy:
Kreft Dominika
Wolska Monika
Gronda Renata

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY w Somoninie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie: „NAJŁADNIEJSZA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA”-2018 R.

W konkursie mogą wziąć udział przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych – za pośrednictwem macierzystych placówek (zgłoszenia indywidualne nie będą przyjmowane). Prace należy składać w Szkole Podstawowej im. Jana Tryby w Węsiorach w terminie do 3.12.2018 roku do godz. 14.00

Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi w dniu 14.12.2018 r. o godz. 16.00. Prace można odbierać bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu lub w późniejszym terminie, ale nie później niż do 4.01.2019r.

Więcej informacji u wychowawców bądź na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie www.somoninogok.pl

 

 

KONKURS PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
27.04.2018 r. w budynku przedszkola odbyły się eliminacje do konkursu piosenki przedszkolnej. Dzieci, które wzięły udział w konkursie:
Przedszkole
I MIEJSCE Nadia Stankowska – kategoria wiekowa 3-4 latki
Kacper Szarmach – kategoria 5-6 latki
Maja Błonk – kategoria 5-6 latki
Fabia Zarach – kategoria 5-6 latki
Klasa „O”
I MIEJSCE Roksana Stankowska – kategoria 5-6 latki
II MIIEJSCE ex aequo
Szymon Bielawa – kategoria 5-6 latki/ Kinga Pobłocka – kategoria 5-6 latki
III MIEJSCE Antoni Pobłocki – kategorii 5-6 latki
Dawid Cyrzan – kategoria 5-6 latki
Fabian Mądry – kategoria 5-6 latki
Laura Pobłocka – kategoria 5-6 latki
Klaudia Hinc – kategoria 5-6 latki

KONKURS OZDÓB WIELKANOCNYCH- rozstrzygnięty

W Gminnym Ośrodku Kultury w Somoninie wręczono w piątek 23.03.2018 roku nagrody zwycięzcom Powiatowego Konkursu Ozdób Wielkanocnych.

W tym roku o nagrody walczyli autorzy 144 prac, w tym 99 stroików i 45 palm. Najwięcej ozdób, bo aż 35 prac, wykonały grupy przedszkolne, w tym 25 stroików i 10 palm. W kategorii klas „0” do Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie, organizatora konkursu, wpłynęło 20 prac, w tym 14 stroików i 6 palm. W kategorii klas I-II SP nadeszło 31 prac – 21 stroików i 10 palm, a w kategorii klas III-IV – 21 prac, w tym 15 stroików i 6 palm. Trochę mniej chętnych do udziału w konkursie było w klasach starszych. W kategorii klas V-VI wpłynęło 18 prac, w tym 11 stroików i 7 palm, w kategorii klas VII – 11 prac, w tym 6 stroików i 5 palm, a w kategorii klas gimnazjalnych – 8 prac, w tym 7 stroików i 1 palma. Razem udział w konkursie wzięło 1311 osób z 45 placówek oświatowych z terenu powiatu kartuskiego.

Żaden autor pracy nie wyszedł bez upominku w formie słodkości i innych gadżetów. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody. Jury w składzie: Mirosława Kazana – przewodnicząca, Stanisława Neubauer i Danuta Kosowska, uhonorowało następujące osoby. 

Przedszkola

Stroik 
1. Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie 
1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie 
2. Szkoła Podstawowa w Grzybnie 
2. Przedszkole „Chatka Puchatka” w Gowidlinie 
3. Szkoła Podstawowa w Borku Kamiennym 
Wyróżnienia: Szkoła Podstawowa w Koloni, Niepubliczne Przedszkole Happy Children w Przodkowie, Szkoła Podstawowa w Staniszewie, Ośrodek Wychowania Przedszkolnego w Staniszewie, Przedszkole i Żłobek „Bocianowo” w Żukowie, Przedszkole i Żłobek „Bocianowo” (II grupa), Przedszkole Niepubliczne „Aniołek” w Kiełpinie. 

Palma 
1. Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie 
2. Szkoła Podstawowa w Borku Kamiennym 
3. Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej 
Wyróżnienie: Przedszkole Niepubliczne „Aniołek” w Kiełpinie. 

Klasy „0”

Stroik 
1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie 
2. Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie 
3. Szkoła Podstawowa w Borku Kamiennym 
Wyróżnienie: Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierakowicach. 

Palma 
Wyróżnienie: Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej. 

Klasy I-II

Stroik 
1. Melania Mądra – Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie 
2. Jakub Czapiewski – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie 
3. Kacper Niklas – Szkoła Podstawowa w Miechucinie 
3. Julia Piotrowska – Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierakowicach 
Wyróżnienia: Lilka Stefanin – Szkoła Podstawowa w Borzestowie i Łukasz Szreder – Szkoła Podstawowa w Somoninie. 

Palma 
Wyróżnienie: Julia Piotrowska – Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierakowicach. 

Klasy III-IV

Stroik 
1.Marcela Pobrucka – Szkoła Podstawowa nr 1 w Sierakowicach 
2. Eliza Szmidt – Szkoła Podstawowa w Chmielnie 
3. Milena Formela – Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie 
3. Błażej Gostkowski – Szkoła Podstawowa w Węsiorach 
Wyróżnienia: Wiktor Benkowski – Szkoła Podstawowa w Borkowie, Wiktoria Krawczyk – Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej. 

Palma 
Wyróżnienia: Adam Pryczkowski – Szkoła Podstawowa w Staniszewie, Kacper Wydrowski – Szkoła Podstawowa w Prokowie. 
Klasy V-VI

Stroik 
1. Marta Dąbrowska – Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej 
1. Klaudia Rychert – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie 
2. Julia Szewczyk – Szkoła Podstawowa w Egiertowie 
3. Anna Witos – Szkoła Podstawowa w Miechucinie 
Wyróżnienia: Joanna Zwara – Szkoła Podstawowa w Węsiorach, Dominika Marcińska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Sierakowicach. 

Palma 
1. Natalia Okuniewska – Zespół Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie 
Wyróżnienia: Patryk Gruchała – Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej, Nikodem Rutkowski – Szkoła Podstawowa nr 1 w Sierakowicach. 

Klasy VII

Stroik 
1. Kinga Kuziemkowska – Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy 
1. Sandra Kluwe – Szkoła Podstawowa w Staniszewie 
2. Dominika Gostkowska – Szkoła Podstawowa w Węsiorach 
3. Julia Flisikowska – Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej 
Wyróżnienie: Irena Szur – Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie. 

Palma 
1. Kinga Kuziemkowska – Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy 
2. Bartek Wicki – Szkoła Podstawowa w Staniszewie 
3. Szymon Stankowski – Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy 
Górnej 

Klasy gimnazjalne
Stroik 
1. Natalia Wilkowska – Szkoła Podstawowa w Somoninie 
2. Paulina Leyk – Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy 
3. Kinga Wolska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie 
Wyróżnienia: Wiktoria Ellwart – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie, Aleksandra Klawikowska – Szkoła Podstawowa w Miechucinie, Amelia Leszkowska – Szkoła Katolicka im. Św Jana Pawła II w Kartuzach. 

Palma 
Wyróżnienie: Patrycja Brilla – Szkoła Podstawowa w Staniszewie. 

ZDJĘCIA:

Prace naszych uczniów:

 

 

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI PROZY I POEZJI POLSKIEJ-09.03.2018 R.

W piątek 9 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej w Podjazach odbyły się eliminacje gminne XXXV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Prozy i Poezji Polskiej. W eliminacjach udział wzięli uczniowie ze wszystkich szkół z terenu gminy Sulęczyno w tym także uczniowie naszej szkoły. Oto wyniki konkursu recytatorskiego w poszczególnych kategoriach:
Kategoria klas : I – III Szkół Podstawowych:
I miejsce – Sawicki Aleksander (Sulęczyno)
II miejsce – Pobłocka Karolina (Węsiory)
III miejsce – Jereczek Julian (Podjazy)
Wyróżnienia: Kostuch Maja (Borek Kamienny) i Karczeska Julia (Podjazy)
W tej kategorii udział wzięli także: Borchardt Agata (Mściszewice), Błonk Karolina (Węsiory), Gawin Maja (Sulęczyno) i Zblewska Oliwia (Mściszewice).
Kategoria klas : IV – VI Szkół Podstawowych :
I miejsce – Kulaszewicz Robert (Podjazy)
II miejsce – Zarach Weronika (Węsiory)
III miejsce – Lidia Zblewska (Podjazy)
W tej kategorii udział wzięli także: Borchardt Zofia (Mściszewice), Lehmann Aleksandra (Sulęczyno), Lehmann Wiktoria (Sulęczyno) i Patelczyk Zuzanna (Węsiory).

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA ULOTKĘ
na temat: „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”

§ 1 CELE KONKURSU
• Popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem i kulturą korzystania z portali internetowych, korzystania z sieci.
• Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym.
• Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.
• Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji
z poszanowaniem praw autorskich.

§ 2 ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół w Mściszewicach z siedzibą
przy ul. Szkolnej 5, 83-321 Mściszewice.

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
z gminy Sulęczyno.
Konkurs będzie przebiegał w dwóch grupach wiekowych:
grupa I – uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej,
grupa II – dla uczniów klasy VII, II i III gimnazjum.
Prace powinny być przygotowane indywidualnie.

§ 4 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:
• W konkursie może wziąć udział każdy uczeń klas IV-VII SP i II-III gimnazjum.
• Konkurs polega na opracowaniu i wykonaniu ulotki promujące pozytywne zachowania w sieci.
• Prace przyjęte do konkursu powinny zawierać:
1. Hasło tytułowe
2. Wizytówkę wykonawcy (imię i nazwisko, nazwę i adres szkoły, klasę, imię i nazwisko opiekuna).
• Prace konkursowe mogą być wykonane techniką komputerową lub plastyczną, formatu A4.
• Ulotki będą oceniane w dwóch kategoriach i grupach wiekowych:
I kategoria: praca wykonana komputerowo z podziałem na grupy wiekowe
II kategoria: praca wykonana techniką plastyczną z podziałem na grupy wiekowe
• We wszystkich kategoriach zostaną przyznane nagrody rzeczowe za cztery kolejne miejsca t.j. od miejsca I do IV w oraz nagrody pocieszenia za udział w konkursie.

§ 5 KRYTERIA OCENIANIA:
• poprawność tematyczną (0-10)
• pomysł na promowanie kulturalnego poruszania się w sieci np. hasła, rysunki, forma promocji itp.(0-10)
• pomysł i atrakcyjność (0-10)
• estetyka wykonania (0-10)

§ 6 TERMIN i ADRES NADSYŁANIA PRAC:
Prace konkursowe proszę dostarczyć osobiście lub drogą pocztową
do 15 lutego 2018 roku,
do:
Zespół Szkół w Mściszewicach
ul. Szkolna 5
83-321 Mściszewice, woj. pomorskie
Mirosława Warmowska, Wojciech Warmowski

§ 7 WYNIKI KONKURSU
O wynikach powiadomimy telefonicznie.
Rozdanie nagród nastąpi podczas apelu,
dnia 20 lutego 2018 roku na hali sportowej
Zespołu Szkół w Mściszewicach
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922) Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestników podanych na pracach na potrzeby prowadzenia Konkursu.
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w zakresie niezbędnym dla organizacji Konkursu (w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym w szczególności ogłaszania jego wyników).

 

KONKURS CZYTANIA PO KASZUBSKU „Méster Bëlnégò Czëtaniô”

W środę 16 listopada 2017 roku w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie odbyły się eliminacje gminne konkursu „Méster Bëlnégò Czëtaniô”, czyli „Mistrz pięknego czytania po kaszubsku”. Uczestnicy walczyli o najlepsze miejsca w trzech kategoriach wiekowych tj. I-III szkół podstawowych, IV-VII szkół podstawowych i II-III gimnazjum. Łącznie w konkursie wzięło udział 39 uczestników z pięciu szkół z terenu gminy Sulęczyno (Borek Kamienny, Mściszewice, Podjazy, Sulęczyno i Węsiory). Uczestników konkursu oceniała komisja w składzie : Włodzimierz Bronk – przewodniczący oraz Janina Krefta i Katarzyna Stenka.
Wyniku konkursu przedstawiają się następująco w poszczególnych kategoriach:

Kategoria: klasy I-III Szkół Podstawowych:

I miejsce – Pobłocka Karolina (Węsiory)
II miejsce – Zaworski Filip (Mściszewice)
III miejsce –Brylowski Dawid (Msciszewice)
W tej kategorii udział wzięli także: Gawin Maja (Sulęczyno), Gronda Szczepan (Mściszewice) i Błonk Karolina (Węsiory).

Kategoria: klasy IV-VII Szkół Podstawowych:

I miejsce – Gawin Adriana (Borek Kamienny)
II miejsce – Pałubicka Monika (Mściszewice)
II miejsce –Patelczyk Zuzanna (Węsiory)
III miejsce – Łukaszczyk Antonina (Podjazy)
W tej kategorii wiekowej bardzo trudno było wybrać najlepszych uczestników, dlatego komisja postanowiła wyróżnić następujące osoby: Jereczek Karolina (Węsiory), Malek Zuzanna (Borek Kamienny), Karczeski Piotr (Podjazy), Smentoch Maciej (Borek Kamienny), Stefańska Otylia (Węsiory), Łojko Kamila (Węsiory), Malek Marta (Sulęczyno). Po za tym w tej kategorii wiekowej udział wzięli także: Gawin Paulina (Sulęczyno), Hinc Jakub (Sulęczyno), Jank Agata (Sulęczyno), Lehman Aleksandra (Sulęczyno), Birr Aleksandra (Mściszewice), Janka Filip (Mściszewice), Klasa Emilia (Mściszewice), Mejna Marcin (Mściszewice), Malotka – Trzebiatowski Maciej (Podjazy), Gruchała Dominka (Podjazy), Kulaszewicz Robert (Podjazy) i Kulas Wiktor (Węsiory).

Kategoria: klasy II-III Gimnazjum:

I miejsce – Gliniecka Agnieszka (Sulęczyno)
II miejsce – Butowska Sandra (Sulęczyno)
III miejsce – Smentoch Michalina (Sulęczyno)
W tej kategorii udział wzięli także: Butowska Martyna (Sulęczyno), Gawin Izabela (Sulęczyno), Kankowska Weronika (Mściszewice), Kulaszewicz Kacper (Mściszewice), Las Mateusz (Mściszewice), Mejna Weronika (Msciszewice) i Brzeska Roksana (Mściszewice).
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz symboliczne upominki z akcentem kaszubskim.
Organizatorami konkursu była Szkoła Podstawowa w Węsiorach i Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie. Koordynatorem gminnym konkursu była Magdalena Wika – Czarnowska – nauczycielka języka kaszubskiego.
Osoby, które zajęły trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wezmą udział w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 1 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Glinczu. Naszą Szkołę reprezentować będą Pobłocka Karolina i Zuzanna Patelczyk.
Dziękujemy wszystkim za udział w eliminacjach gminnych konkursu i życzymy powodzenia w kolejnych etapach. Więcej zdjęć w zakładce Galeria.

 

Gminne Eliminacje  Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mówa” 2017

W dniu 7 kwietnia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Węsiorach odbyły się eliminacje gminne Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mówa” w których udział wzięło łącznie 25 uczestników ze szkół z terenu gminy Sulęczyno. Uczestników konkursu oceniała komisja w składzie Pani Lucyna Brylowska, Pani Janina Krefta i Pan Jan Gruchała.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Kategoria: klasy „O” i Przedszkola:

 • I miejsce – Jereczek Agnieszka (Przedszkole Borek Kamienny)

Kategoria: klasy I-III Szkół Podstawowych:

  • I miejsce – Stefańska Otylia (SP Węsiory)

 

  • II miejsce – Baske Pola (ZS Sulęczyno)

 

 • III miejsce – Patelczyk Zuzanna (SP Węsiory)

W tej kategorii udział wzięli także: Brylowski Dawid (ZS Mściszewice), Gruchała Weronika (SP Podjazy), Jank Natalia (ZS Mściszewice), Jereczek Agata (SP Węsiory), Lipkowska Wiktoria (SP Podjazy), Stencel Patryk (ZS Sulęczyno).

Kategoria: klasy IV-VI Szkół Podstawowych:

  • I miejsce – Jereczek Karolina (SP Węsiory)

 

  • II miejsce – Treder Dominika (SP Podjazy)

 

 • III miejsce – Malek Zuzanna (SP Borek Kamienny)

W tej kategorii udział wzięli także: Białk Wiktoria (ZS Sulęczyno), Choszcz Izabela (SP Podjazy), Gawin Adriana (SP Borek Kamienny), Krefta Szymon (ZS Sulęczyno), Lis Damian (SP Węsiory), Mrozewska Paulina (ZS Mściszewice), Pałubicka Monika (ZS Mściszewice).

Kategoria: klasy I-III Gimnazjum:

  • I miejsce – Malek Jan (ZS Sulęczyno)

 

  • II miejsce – Zarach Kornelia (ZS Sulęczyno)

 

 • III miejsce – Tomasz Węsierski (ZS Mściszewice)

Wszyscy uczestnicy eliminacji otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. Wszyscy obecni na konkursie mogli także obejrzeć przedstawienie w języku kaszubskim w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Węsiorach. Konkurs został zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Węsiorach przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie.

Osoby, które zajęły pierwsze i drugie miejsce w poszczególnych kategoriach wezmą udział w eliminacjach powiatowych w/w konkursu, które odbędą się dnia 26 kwietnia 2017 roku w Kartuskim Centrum Kultury.

DSC_0934

 


 

GMINNE ELIMINACJE KONKURSU PROZY I POEZJI POLSKIEJ 2017

W dniu 15 marca 2017 roku w Szkole Podstawowej w Podjazach odbyły się eliminacje gminne Konkursu Prozy i Poezji Polskiej. W eliminacjach gminnych udział wzięło dwudziestu czterech uczestników ze szkół z terenu gminy Sulęczyno. Uczestników konkursu oceniała komisja w następującym składzie: Pani Aleksandra Gliszczyńska, Pani Regina Przyborowska – Wynimko oraz Pani Anna Sawicka.
Wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach przedstawiają się następująco:

Kategoria klas I-III Szkół Podstawowych:
I miejsce: Lipkowska Wiktoria (Podjazy)
II miejsce: Dalecka Wiktoria (Borek Kamienny)
III miejsce: Patelczyk Zuzanna (Węsiory)
W tej kategorii udział wzięli także: Borchardt Zofia (Mściszewice), Bulczak Faustyna (Borek Kamienny), Kotłowski Marek (Podjazy), Kropidłowska Paulina (Węsiory), Tarasiewicz Emilia (Sulęczyno), Zalewska Amelia (Sulęczyno), Zblewska Oliwia (Mściszewice).

Kategoria klas IV-VI Szkół Podstawowych:
I miejsce: Jereczek Zuzanna (Podjazy)
II miejsce: Olszewska Aleksandra (Mściszewice)
III miejsce: Malek Zuzanna (Borek Kamienny)
W tej kategorii udział wzięli także: Jereczek Robert (Podjazy), Kujda Kamil (Borek Kamienny), Łojko Kamila (Węsiory), Smentoch Maciej (Sulęczyno), Wica Angelika (Sulęczyno), Zwara Joanna (Węsiory), Żalejko Aleksandra (Mściszewice).

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa w Podjazach, zaś fundatorem Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie.
Osoby, które zajęły dwa pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wzięły udział w eliminacjach powiatowych w/w konkursu, które odbyły się w czwartek 23 marca 2017 roku w Kartuskim Centrum Kultury. Niestety nikt nie został wyróżniony z naszych uczniów.

DSC_0789


 Konkurs czytelniczy „Méster Bëlnégò Czëtaniô”

Dnia 16 listopada br. dwie uczennice klasy III Otylia Stefańska i Zuzanna Patelczyk reprezentowały naszą szkołę w powiatowych eliminacjach konkursu czytania w języku kaszubskim „ Mėster Bëlnégò Czëtaniô” w Kartuzach.

Uczennica Otylia Stefańska zajęła III miejsceSerdecznie gratulujemy !!!

20161116_125837


 

W środę 12 października 2016 roku w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie odbyły się, po raz pierwszy w gminie Sulęczyno, gminne eliminacje konkursu czytelniczego „Méster Bëlnégò Czëtaniô” czyli „Mistrz czytania po kaszubsku”. Uczestnicy walczyli o najlepsze miejsca w trzech kategoriach wiekowych tj. I-III Szkół Podstawowych, IV Szkół Podstawowych i I –III Szkół Gimnazjalnych, łącznie w konkursie wzięło udział 28 uczniów z czterech szkół znajdujących się na terenie gminy Sulęczyno (Mściszewice, Podjazy, Sulęczyno i Węsiory). Uczestników konkursu oceniała komisja w składzie : Gruchała Jan – Prezes ZK-P O/Sulęczyno oraz Krefta Janina i Stenka Katarzyna.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco w poszczególnych kategoriach:

Kategoria: Klasy I – III Szkół Podstawowych

  • I miejsce – Stefańska Otylia (Węsiory)

 

  • II miejsce – Patelczyk Zuzanna (Węsiory)

 

 • III miejsce – Lipkowska Wiktoria (Podjazy)

W tej kategorii udział wzięli także: Jank Agata (Sulęczyno), Gawin Paulina (Sulęczyno), Jereczek Julian (Podjazy), Gruchała Weronika (Podjazy).

Kategoria: Klasy IV – VI Szkół Podstawowych

  • I miejsce – Pałubicka Monika (Mściszewice)

 

  • II miejsce – Smentoch Maciej (Sulęczyno)

 

  • III miejsce – Breza Jonasz (Podjazy)

 

 • III miejsce – Łojko Kamila (Węsiory)

W tej kategorii udział wzięli także: Krefta Szymon (Sulęczyno), Gostkowska Dominika (Węsiory), Jereczek Karolina (Węsiory), Lis Damian (Węsiory), Konkol Magdalena (Mściszewice), Mejna Marcin (Mściszewice), Choszcz Izabela (Podjazy), Hinca Paweł (Podjazy), Labuda Dawid (Podjazy), Jereczek Robert (Podjazy).

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz symboliczne upominki. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa w Węsiorach: Pani Klaudia Jereczek – Dyrektor SP w Węsiorach i Pani Magdalena Wika – Czarnowska – nauczyciel języka kaszubskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie – Dyrektor Zbigniew Zarzycki.

Osoby które zajęły dwa pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wezmą udział w eliminacjach powiatowych, które odbędą się w Kartuzach – Kartuskie Centrum Kultury 16 listopada 2016 roku o godz. 11:00.

img_8421


REGULAMIN KONKURSU NA LOGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WĘSIORACH:

UWAGA !!! – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PRZEŁOŻONE NA WRZESIEŃ

I. Organizator konkursu
Organizatorami konkursu na opracowanie logo szkoły są Dyrektor i Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Węsiorach.

II. Cel i przedmiot konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego symbolu graficznego (logo) Szkoły Podstawowej w Węsiorach.
2.Logo wykorzystywane będzie przez szkołę w celach identyfikacyjnych, promocyjnych, reklamowych, korespondencyjnych.
3. Konkurs trwa od 15 V 2016 r. do 15 VI 2016 r.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1.W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, ich rodzice i nauczyciele.
2. Projekty konkursowe mogą być realizowane indywidualnie lub zespołowo.
3. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt logo.
4. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej w Węsiorach.
6. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
7. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
8. Organizator nie zwraca prac.
9. Uczestnictwo jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.
2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
Na dowolnym formacie należy przedstawić znak.
W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:
– być czytelne i łatwe do zapamiętania,
– być łatwo identyfikowane z naszą szkołą,
– wzbudzać pozytywne emocje, –
– składać się :
· tylko z logotypu (stylizacji literowej),
· tylko z elementu graficznego będącego symbolem,
· lub też zawierać połączenie obu tych elementów.
5. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
6. Prace należy oddać do 15.06.2016 r. w kopercie opisanej imieniem, nazwiskiem i klasą do skrzynki znajdującej się na korytarzu szkolnym. Jeśli praca jest wykonana techniką komputerową, to należy również dołączyć płytę wraz z nagraniem.

V. Kryteria oceny prac konkursowych
Projekty będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
• zgodność z danymi szkoły,
• czytelność i funkcjonalność,
• oryginalność,
• estetyka.

VI. Ocena prac konkursowych
Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową w składzie:
1. Dyrektor szkoły
2. Przedstawiciel Rady Rodziców
3. Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego
4. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej.
Wyżej wymienione osoby nie mogą być uczestnikami konkursu oraz mieć z nimi powiązań rodzinnych.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. W wyniku postępowania konkursowego, Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę.
2. Dla zwycięzcy przewidziano nagrody.
3. Planowana data ogłoszenia wyników: 24 VI 2016r.
4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Węsiorach.

REGULAMIN_KONKURSU_NA_LOGO_SZKOŁY_PODSTAWOWEJ_W_WĘSIORACH

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!


POWIATOWY KONKURS BIBLIJNY

W dniu 16 maja 2016r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Borku Kamiennym już po raz czternasty odbył się Powiatowy Konkurs Biblijny, którego Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie był współorganizatorem.
W konkursie uczestniczyło 15 uczniów klas szóstych z ośmiu szkół podstawowych powiatu kartuskiego. Tym razem uczestnicy konkursu zmagali się przez 40 minut z testem obejmującym Księgę Powtórzonego Prawa. Naszą szkołę reprezentował Michał Jereczek który zajął III miejsce. GRATULUJEMY!!!

5


GMINNY KONKURS PROZY I POEZJI KASZUBSKIEJ „RODNO MOWA”

Dnia 7 kwietnia 2016 roku w Szkole Podstawowej w Węsiorach odbyły się eliminacje gminne Konkursu Recytatorskiego Prozy i Poezji Kaszubskiej „Rodno Mowa”. Do etapu gminnego przystąpili uczniowie przedszkoli, kl. „O”, szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Sulęczyno. W komisji konkursowej zasiedli: Lucyna Brylowska, Janina Krefta i Urszula Bladowska. Czołowe miejsca w poszczególnych kategoriach zajęli:

 • Klasy „O” i Przedszkola
 • I miejsce – Faustyna Bulczak (Borek Kamienny)
 • II miejsce – Dawid Kotłowski (Sulęczyno)
 • III miejsce – Milena Bigus (Sulęczyno)
 • Klasy I – III Szkół Podstawowych
 • I miejsce – Natalia Jank (SP Mściszewice)
 • II miejsce – Zuzanna Patelczyk (SP Węsiory)
 • III miejsce – Izabela Choszcz (SP Podjazy)
 • Klasy IV – VI Szkół Podstawowych
 • I miejsce – Karolina Jereczek (SP Węsiory)
 • II miejsce – Dominika Gostkowska (SP Węsiory)
 • III miejsce – Adrianna Gawin (SP Borek Kamienny)
 • Klasy I – III Szkół Gimnazjalnych
 • I miejsce – Kornelia Zarach (Gim. Sulęczyno)
 • II miejsce – Tomasz Węsierski (Gim. Mściszewice)
 • III miejsce – Agnieszka Bronk (Gim. Sulęczyno)
 • IV miejsce – Daria Jank (Gim. Mściszewice)

Laureaci i uczestnicy  konkursu otrzymali nagrody i dyplomy, które wręczyli Dyrektor SP Węsiory – Klaudia Jereczek oraz członkinie komisji oceniającej. Obecni na konkursie mogli także obejrzeć przedstawienie w języku kaszubskim przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Węsiorach pod nadzorem p. Magdaleny Wika Czarnowskiej. Uczniowie którzy zajęli dwa pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach będą reprezentować gminę Sulęczyno na eliminacjach powiatowych 13 kwietnia 2016 roku w Kartuskim Centrum Kultury w Kartuzach.

DSC_2561


POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA WIELKANOCNA”

Do konkursu złożono 156 prac, w tym 99 stroiki i 57 palm. W kategorii grup przedszkolnych przedstawiono 37 prac, w tym 20 stroików i 17 palm, w kategorii klas „0” – 27 prac, w tym 16 stroiki i 11 palm, w kategorii klas I – II – 33 prac, w tym 22 stroików i 11 palm, w kategorii klas III – IV – 22 prac, w tym 14 stroików i 8 palm, w kategorii klas V – VI – 23 prac, w tym 16 stroików i 7 palm, w kategorii klas gimnazjalnych – 14 prac, w tym 11 stroików i 3 palmy. Razem udział w konkursie wzięło 1632 osoby. Uczestnikami konkursu byli uczniowie z 44 placówek oświatowych z terenu powiatu kartuskiego. Rozstrzygnięcie nastąpiło 21 marca 2016 r. Nasi uczniowie zajęli następujące miejsca:

 • w kategorii klas I – II: PALMA: Wyróżnienie – Kacper Mering
 • w kategorii klas V – VI: STROIK: Wyróżnienie – Adam Bronk

Cały protokół konkursu można znaleźć TUTAJ


 

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY „NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA WIELKANOCNA”

Konkurs zorganizowała Szkoła Podstawowa w Węsiorach. Wyniki przedstawiają się następująco. W konkursie wzięli udział uczniowie wszystkich szkół z terenu naszej gminy. Komisja podzieliła przekazane przez uczestników prace na następujące kategorie: stroik, pisanka oraz kartka świąteczna.

Wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach:

Kategoria: STROIK

 • Klasy I – III SP
 • I miejsce– Mering Kacper (Węsiory) / Białk Borys (Sulęczyno)
 • II miejsce– Błonk Agata (Wesiory) / Białk Marcelina (Sulęczyno)
 • III miejsce– Driwa Wiktoria (Sulęczyno) / Patelczyk Zuzanna (Węsiory)
 • Wyróżnienie– Zalewska Amelia (Sulęczyno)
 • Klasy IV – VI SP
 • I miejsce– Bronk Adam ( Wesiory) / Gawin Adriana (Borek Kamienny)
 • II miejsce– Gostkowska Dominika ( Węsiory)
 • III miejsce– Sebastian Szarmach ( Węsiory)/Lis Damian( Wesiory)
 • Wyróżnienia: Łukowicz Karol ( Węsiory) Butowska Martyna ( Wesiory)

Kategoria: KARTKA WIELKANOCNA

 • Klasy „O”
 • I miejsce– Zaworski Kacper (Mściszewice)
 • II miejsce– Karolina Pobłocka (Węsiory)
 • III miejsce– Brylowski Szymon (Mściszewice)
 • Klasy I – III SP
 • I miejsce– Bladowska Katarzyna (Węsiory)
 • II miejsce– Kropidłowska Paulina (Węsiory)
 • III miejsce– Kropidłowski Wiktor (Węsiory)
 • Klasy IV – VI SP
 • I miejsce– Zwara Joanna (Węsiory)
 • II miejsce– Stefańska Agata (Węsiory)
 • III miejsce– Jereczek Karolina (Węsiory)

Kategoria: PISANKA

 • Przedszkole:
 • I miejsce– Konieczna Liwia (Sulęczyno)
 • II miejsce– Stankowska Roksana (Węsiory)
 • III miejsce– Pobłocka Kinga (Węsiory)
 • Wyróżnienie– Zarach Fabian (Węsiory) / Makurat Dominik (Sulęczyno)
 • Klasy „0”
 • I miejsce– Hinc Magdalena (Węsiory)
 • II miejsce– Błonk Aleks (Węsiory)
 • III miejsce– Stencel Aleksandra (Mściszewice)
 • Wyróżnienie– Jasnoch Filip (Węsiory)
 • Klasy I – III SP
 • I miejsce– Lis Aleksandra (Węsiory) / Kożyczkowska Laura (Sulęczyno)
 • II miejsce– Stefańska Otylia (Węsiory) / Dułak Seweryn (Borek Kamienny)
 • III miejsce– Mądry Nikodem (Węsiory) / Kreft Maja (Sulęczyno)
 • Wyróżnienie– Bladowska Aleksandra (Węsiory) / Błaszkowska Alicja (Sulęczyno)/ Choszcz Izabela (Podjazy)/ Wolski Marcin (Podjazy)
 • Klasy IV – VI SP
 • I miejsce– Gostkowska Dominika (Węsiory)
 • II miejsce– Hinc Błażej (Węsiory)
 • III miejsce– Pobłocka Łucja (Węsiory)
 • Wyróżnienie– Zwara Joanna (Węsiory)

WP_20160311_13_29_00_Pro


GMINNY KONKURS PROZY I POEZJI POLSKIEJ

Dnia 8 marca 2016 w Podjazach odbyły się  GMINNE ELIMINACJE KONKURSU PROZY I POEZJI POLSKIEJ, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie, a gospodarzem jak co roku była Szkoła Podstawowa w Podjazach. Do etapu gminnego przystąpiły 24 osoby ze szkół z terenu gminy Sulęczyno.  Najlepsze wyniki osiągnęły następujące osoby w poszczególnych kategoriach:

Klasy I-III Szkół Podstawowych

 • I miejsce – Emilia Klasa – SP Mściszewice
 • II miejsce – Amelia Wolska – SP Borek Kamienny
 • III miejsce – Otylia Stefańska – SP Węsiory

Klasy IV-VI Szkół Podstawowych

 • I miejsce – Agata Stefańska – SP Węsiory
 • II miejsce – Antonina Łukaszczyk – SP Podjazy
 • III miejsce – Robert Jereczek – SP Podjazy

Członkami komisji oceniającej byli Dariusz Narloch, Aleksandra Gliszczyńska oraz Anna Sawicka. Każdy z uczestników otrzymał nagrodę książkową, którą wręczyli Emilia Dyszer – Dyrektor SP w Podjazach oraz Zbigniew Zarzycki – Dyrektor GOK Sulęczyno. Dwie osoby z pierwszych miejsc z każdej kategorii, a więc nasza uczennica AGATA STEFAŃSKA  będą reprezentować nasza gminę na eliminacjach powiatowych w Kartuzach – 23 marca 2016 r.

DSC_2007


GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI

8 lutego br. odbył się Gminny Konkurs Języka Angielskiego dla klas IV-VI. Do konkursu przystąpiło 3 uczniów z każdej ze szkół podstawowych w Gminie Sulęczyno. W konkursie wyłoniono i nagrodzono 3 osoby w każdej kategorii wiekowej. Wyniki przedstawiają się następująco:

w kategorii kl. IV:

  1. I miejsce – Piotr Karczewski – SP Podjazy

 

  1. II miejsce – Joanna Zwara – SP Węsiory

 

 1. III miejsce – Mikołaj Gawin -SP Sulęczyno

w kategorii kl V:

  1. I miejsce – Kamil Kujda – PSP Borek Kamienny

 

  1. II miejsce – Paweł Hinca – SP Podjazy

 

 1. III miejsce – Damian Lis – SP Węsiory

w kategorii kl VI:

  1. I miejsce – Bernadeta Bladowska – SP Podjazy

 

  1. II miejsce – Julia Jereczek – SP Sulęczyno

 

 1. III miejsce – Mateusz Las – SP Mściszewice
  20160208_114805

WEWNĄTRZSZKOLNY KONKURS „DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2016”

Dnia 09.02.2016 r. dzieci z naszej szkoły wzięły udział w wewnątrzszkolnym konkursie „Dzień Bezpiecznego Internetu”. Uczestnicy wykonali plakat związany z tematem oraz dodatkowo dzieci z klas IV-VI napisały test z wiedzy o Internecie. Poniżej znajduje się lista zwycięzców I, II i III miejsca w każdej kategorii:

WP_20160208_13_31_41_ProKlasa „0”

 • – Nikola Bronk,
 • – Karol Pobłocki,
 • – Mateusz Radomski.

Klasa I-III

 • – Kacper Mering,
 • – Wiktor Kropidłowski,
 • – Paulina Kropidłowska.

Klasy IV-VI

 • – Wiktoria Biernat,
 • – Martyna Butowska,
 • – Karolina Jereczek.

W teście wiedzy o Internecie zwyciężyli:

 • 1. Karol Białk,
 • 2. Sebastian Szarmach,
 • 3. Michał Jereczek.

Zwycięzcy otrzymali nagrody, natomiast wszyscy uczestnicy konkursu drobne upominki. Nagrody ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


VI WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI WIERSZY I FRASZEK EWY WARMOWSKIEJ 

Konkurs odbył się 14 grudnia 2015 r w Szopie. Z naszej szkoły wzięło udział 7 uczniów. Agata Stefańska otrzymała wyróżnienie.

  Magda samsung 553 Magda samsung 559 Magda samsung 560 Magda samsung 567

 

 

 

 

 

 

 


Powiatowy Konkurs „Najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa”.  

Imponujące liczby opisują Powiatowy Konkurs Szkopek Bożonarodzeniowych w Somoninie – 960 wykonawców z 50 placówek oświatowych powiatu kartuskiego (przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych), 100 prac, w tym 37 prac zbiorowych, wykonanych przez 897 młodych plastyków (przedszkola i klasy „0”) oraz 63 prac indywidualnych.

Konkurs roztrzygnięto 17 grudnia 2015 r. a wyniki naszych uczniów są nastepujące:

PRZEDSZKOLE

III miejsce – Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Węsiorach

KLASY I – II

I miejsce – Kacper Mering z klasy I

KLASY V – VI

III miejsce – Sebastian Szarmach z klasy VI

56732082ab14a_o,size,933x0,q,70,h,8a50c7
56731f93e1070_o,size,933x0,q,70,h,b68cb3 56732016245e5_o,size,933x0,q,70,h,229a59