Przedmiotowe Zasady Oceniania

Kryteria oceniania ucznia klasy 1- Wymagania Edukacyjne z edukacji wczesnoszkolnej – klasa I

Kryteria oceniania ucznia klasy 2Wymagania Edukacyjne z edukacji wczesnoszkolnej – klasa II

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki kl. 8

Przedmiotowy System Oceniania – Wymagania edukacyjne z Informatyki kl. 8

Plan wynikowy kl.8

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki kl. 7

Plan wynikowy kl. 7

Przedmiotowy System Oceniania – Wymagania edukacyjne z Informatyki kl. 7

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki kl. 6

Przedmiotowy System Oceniania – Wymagania edukacyjne z Informatyki kl. 6

Plan wynikowy kl. 6

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki kl. 5

Przedmiotowy System Oceniania – Wymagania edukacyjne z Informatyki kl. 5

Plan wynikowy kl. 5

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki kl. 4

Przedmiotowy System Oceniania – Wymagania edukacyjne z Informatyki kl. 4

Plan wynikowy kl.4

Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki kl. 8

Przedmiotowy System Oceniania -Wymagania edukacyjne z Fizyki kl.8

Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki kl. 7

Przedmiotowy System Oceniania -Wymagania edukacyjne z Fizyki kl.7

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z j. polskiego kl. 4-8

Przedmiotowy System Oceniania -Wymagania edukacyjne z j. polskiego kl.4-8

Przedmiotowy System Oceniania z Techniki kl. 4 

Przedmiotowy System Oceniania- Wymagania edukacyjne z Techniki kl.4

Przedmiotowy System Oceniania z Techniki kl. 5

Przedmiotowy System Oceniania – Wymagania Edukacyjne z Techniki kl. 5

Przedmiotowy System Oceniania- Wymagania Edukacyjne z Plastyki kl.4

Przedmiotowy System Oceniania -Wymagania Edukacyjne z Plastyki kl.4

Przedmiotowy system Oceniania – Wymagania Edukacyjne z Plastyki kl. 5

Przedmiotowy System Oceniania -Wymagania Edukacyjne z Plastyki kl. 5

Przedmiotowy System Oceniania – Wymagania Edukacyjne z Plastyki kl. 7 

Przedmiotowy System Oceniania – Wymagania Edukacyjne z Plastyki kl.7

Przedmiotowy System Oceniania -Wymagania Edukacyjne z Przyrody kl. 4

Przedmiotowy System Oceniania – Wymagania Edukacyjne z Przyrody kl. 4

Przedmiotowy System Oceniania – Wymagania Edukacyjne z Biologii kl. 5

Przedmiotowy System Oceniania – Wymagania Edukacyjne z Biologii kl. 5

Przedmiotowy System Oceniania – Wymagania Edukacyjne z Biologii kl. 6

Przedmiotowy System Oceniania – Wymagania Edukacyjne z Biologii kl. 6

Przedmiotowy System Oceniania – Wymagania Edukacyjne z Biologii kl. 7 

Przedmiotowy System Oceniania – Wymagania Edukacyjne z Biologii kl. 7

Przedmiotowy System Oceniania – Wymagania Edukacyjne z Biologii kl. 8

Przedmiotowy System Oceniania – Wymagania Edukacyjne z Biologii kl. 8

Przedmiotowy System Oceniania – Wymagania Edukacyjne z Chemii kl. 7

Przedmiotowy System Oceniania – Wymagania Edukacyjne z Chemii kl.7

Przedmiotowy System Oceniania – Wymagania Edukacyjne z Chemii kl. 8

Przedmiotowy System Oceniania – Wymagania Edukacyjne z Chemii kl. 8