SKO

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI

W Szkole Podstawowej w Węsiorach SKO działa pod patronatem Banku PKO BP w Kartuzach. Pierwszym krokiem współpracy z bankiem była prezentacja celów i zasad organizacji SKO przez przedstawiciela banku dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Opiekun SKO został przeszkolony pod kątem prawidłowego zarządzania uczniowskimi pieniędzmi. Otrzymał książeczki dla dzieci oraz karty wpłat i wypłat. Opiekunem SKO została
pani Elżbieta Cichosz.

Pomysł powstania SKO w naszej szkole narodził się z myślą zaszczepienia wśród uczniów idei gospodarowania posiadanymi kieszonkowymi, oszczędnościami, itp. Chcemy pokazać uczniom, że nawet najmniejszy systematycznie odkładany pieniądz w bliższej czy dalszej przyszłości przyniesie zysk w postaci zgromadzonej kwoty na zakup wymarzonej rzeczy lub kieszonkowego na wycieczkę czy wakacje.

Celem SKO jest:

  • kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania,
  • racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi,
  • popularyzacja wiedzy o działalności banków.

 

REGULAMIN  SKO

1. Do SKO może należeć każdy chętny uczeń naszej szkoły.
2. Uczeń staje się członkiem SKO w chwili dokonania pierwszej wpłaty oraz przyniesienia deklaracji  uczestnictwa podpisanej przez rodzica/opiekuna.
3. Dowodem przynależności do SKO jest książeczka SKO otrzymana od opiekuna.
4. Opiekunem SKO jest pani Elżbieta Cichosz.
5. Na książeczkę można wpłacić każdą kwotę pieniędzy, nie mniej jednak niż 1 zł jednorazowo.
6. Wpłat uczniowie dokonują u opiekuna SKO.
7. Każdy uczeń ma obowiązek pilnować swojej książeczki i dbać o jej estetyczny wygląd.
8. W razie zgubienia książeczki SKO uczeń musi zgłosić się do opiekuna SKO, który na podstawie kart  wpłat i wypłat wystawi nową książeczkę SKO z napisem duplikat.
9. Szkolny opiekun SKO wpłacają oszczędności do banku PKO BP, na książeczkę oszczędnościową.
10. Opiekun SKO prowadzi dokumentację w księdze kasowej oraz na kartach wpłat
i wypłat poszczególnych   klas.
11. Wpłat i wypłat z książeczki może dokonywać tylko właściciel książeczki lub jego rodzic.
12. Wypłaty oszczędności z książeczek SKO na koniec roku szkolnego dokonywane będą tylko do 10  czerwca.
13. Odsetki od oszczędności i pieniądze wypracowane przez członków SKO będą przeznaczone na nagrody  rzeczowe dla najlepiej oszczędzających.
14. W innych sprawach nieuwzględnionych w regulaminie decyzje podejmują opiekunowie SKO.