Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

SEMESTR I

 • Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej –2.08.2018 r.
 • Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019 – 03.09.2018 r.
 • Posiedzenie Rady Pedagogicznej – 12.09.2018 r.
 • Zebrania z rodzicami –12.09.2018 r.
 • Wybory Rady Rodziców-18.09.2018 r.
 • Nadanie imienia szkole i otwarcie nowego budynku przedszkola-11.10.2018 r.
 • DEN -12.10.2018r
 • Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej – 14.11.2018 r.
 • Zebrania z rodzicami -21.11.2018 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna – 23-31.12.2018 r.
 • Konsultacje  indywidualne / wg harmonogramu
 • -Przekazanie rodzicom pisemnej  informacji o przewidywanych  śródrocznych ocenach niedostatecznych ,klasyfikacyjnych ) – 21.12.2018 r.
 • Składanie podań o egzamin klasyfikacyjny -15.01.2019 r.
 • Spotkanie noworoczne z uczniami –22.01.2019 r.
 • Egzaminy klasyfikacyjne- 18.01.2019 r.
 • Śródroczne posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej –22.01.2019 r.
 • Zebrania z rodzicami -24.01.2019 r.
 • Ferie zimowe- 11.02.-24.02.2019 r.

SEMESTR II

 • Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej – 08.04.2019 r.
 • Rekolekcje Wielkopostne – 08-10.04. 2019 r.
 • Egzamin ósmoklasisty 15-17.04.2019 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna – 18-23.04.2019 r.
 • Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej – 10.05.2019 r.
 • Przekazanie rodzicom pisemnej informacji o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych, klasyfikacyjnych – 13.05.2019 r.
 • Zebrania z rodzicami( przekazanie rodzicom pisemnej  informacji   o przewidywanych  śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych – 28.05.2019 r.
 • Składanie podań o egzamin klasyfikacyjny -07.06.2019 r.
 • Egzaminy klasyfikacyjne -12.06.2019 r.
 • Końcowe  posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej –11.06.2019 r.
 • Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019 – 21.06.2019 r.
 • Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej –22.06.2019 r.
 • Przerwa wakacyjna 24.06-31.08.2019 r.
 • Egzaminy poprawkowe – 24-31.08.2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 1. 11.10.2018 r.
 2. 02.11.2018 r.
 3. 02.05.2019 r. 

W dni wolne od zajęć dydaktycznych szkoła organizować będzie zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla uczniów, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki swoim dzieciom. Zajęcia te odbywać się będą w budynku szkoły podstawowej. W/ w dniach nie będzie dowozów  szkolnych.