Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WĘSIORACH

  • Gry i zabawy ruchowe
  • Koło teatralne
  • Nauka gry na instrumencie
  • Basen-Zajęcia nauki i doskonalenia pływania 
  • Terapia pedagogiczna
  • Praca z uczniem zdolnym/słabym
  • Koło regionalne
  • Rewalidacja
  • Zajęcia realizowane w ramach projektu „W kręgu nauki” (więcej informacji w zakładce projekty unijne)

 

W roku szkolnym 2017/2018 odbywają się zajęcia taneczne dla uczniowie klas I-VI. Zajęcia prowadzą instruktorki z Profesjonalnej Szkoły Tańca El’dance w Gdyni. (więcej informacji tutaj)