Kadra Nauczycielska

 

Nr.
Imię i nazwisko nauczyciela
Nauczany przedmiot/funkcja w szkole
Stopień awansu zawodowego
1.
mgr Klaudia Jereczek
Dyrektor szkoły
Edukacja wczesnoszkolna
Wychowanie fizyczne
Nauczyciel
dyplomowany
2.
mgr Marzena Gliszczyńska
Biblioteka
Język Polski
Nauczyciel
dyplomowany
3.
Elżbieta Cichosz
Edukacja wczesnoszkolna
Rewalidacja
Nauczyciel
mianowany
4.
mgr Renata Gronda
Edukacja wczesnoszkolna Świetlica
Nauczyciel
kontraktowy
5.
mgr Dorota Jaśtak – Wirkus
Religia
Nauczyciel
dyplomowany
6.
mgr Marzena Wójcik
Język angielski
Nauczyciel
mianowany
7.
mgr Anna Woźniak
Język niemiecki
Nauczyciel
dyplomowany
8.
mgr Magdalena
Wika-Czarnowska
Język kaszubski
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciel
kontraktowy
9.
mgr Lucyna Głowacka
Przyroda
Biologia, Chemia
Plastyka, Technika
Nauczyciel
mianowany
10.
mgr Emilia Kamińska
Wychowanie do życia w rodzinie.
Nauczyciel
dyplomowany
11.
mgr Krystyna Sylka
Geografia
Fizyka
Nauczyciel
dyplomowany
12.
mgr Monika Wolska
Edukacja przedszkolna
Historia
Historia i kultura Kaszubów
WOS
Nauczyciel
kontraktowy
13.
mgr Izabela Konieczna
Edukacja przedszkolna
Logopedia 
Nauczyciel
mianowany
14.
mgr Marzena Olszewska
Muzyka
Nauka gry na instrumencie
Nauczyciel
dyplomowany
15.
mgr Danuta Matyjasik
Pedagog szkolny
Doradztwo zawodowe
Nauczyciel
dyplomowany
16.
mgr Dominika Kreft
Informatyka
Edukacja wczesnoszkolna
Rewalidacja
Nauczyciel
kontraktowy
 
 
17.                      
mgr Wojciech Warmowski
Matematyka
Nauczyciel
dyplomowany

 

NAUCZYCIELE W ZASTĘPSTWIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

mgr Marta Strojk– język angielski / Nauczyciel mianowany

mgr Beata Spierawka- matematyka / Nauczyciel dyplomowany

mgr Beata Karcz –  edukacja przedszkolna, nauczyciel wspomagający/ Nauczyciel dyplomowany

mgr Łukasz Mudyn – wychowanie fizyczne / Nauczyciel mianowany