Kadra Nauczycielska

 

Nr.
Imię i nazwisko nauczyciela
Nauczany przedmiot/funkcja w szkole
Stopień awansu zawodowego
1.
mgr Klaudia Jereczek
Dyrektor szkoły
Edukacja wczesnoszkolna
Nauczyciel wspomagający
Nauczyciel
dyplomowany
2.
mgr Marzena Gliszczyńska
Biblioteka
Język Polski
Nauczyciel
dyplomowany
3.
Elżbieta Cichosz
Edukacja wczesnoszkolna
Rewalidacja
Nauczyciel
mianowany
4.
mgr Renata Gronda
Edukacja wczesnoszkolna Świetlica
Nauczyciel
kontraktowy
5.
mgr Dorota Jaśtak – Wirkus
Religia
Nauczyciel
dyplomowany
6.
mgr Marzena Wójcik
Język angielski
Nauczyciel
mianowany
7.
mgr Anna Woźniak
Język niemiecki
Nauczyciel
dyplomowany
8.
mgr Magdalena
Wika-Czarnowska
Język kaszubski
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciel
kontraktowy
9.
mgr Lucyna Głowacka
Przyroda
Biologia, Chemia
Plastyka, Technika
Nauczyciel
mianowany
       
10.
mgr Krystyna Sylka
Geografia
Fizyka
Nauczyciel
dyplomowany
11.
mgr Monika Wolska
Edukacja przedszkolna
Rewalidacja
Historia
WOS
Nauczyciel
kontraktowy
12.
mgr Izabela Konieczna
Edukacja przedszkolna
Logopedia 
Nauczyciel
mianowany
13.
mgr Marzena Olszewska
Muzyka
Nauka gry na instrumencie
Nauczyciel
dyplomowany
14.
mgr Danuta Matyjasik
Pedagog szkolny
Doradztwo zawodowe
Nauczyciel
dyplomowany
15.
mgr Dominika Kreft
Informatyka
Edukacja wczesnoszkolna
Wychowanie do życia w rodzinie
Rewalidacja
Nauczyciel
kontraktowy
 
16.

 

17.  
                 18.
mgrWojciech Warmowski

 

mgr Beata Karcz

 

mgr Łukasz Mudyn
 Matematyka

 

Edukacja przedszkolna
Nauczyciel wspomagający

 

Wychowanie fizyczne
Nauczyciel
dyplomowany
 
Nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciel mianowany

NAUCZYCIELE W ZASTĘPSTWIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

mgr Anna Markowska– język angielski / Nauczyciel kontraktowy

mgr Beata Spierawka- matematyka / Nauczyciel dyplomowany