Kadra Nauczycielska

Nr.

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot/funkcja w szkole

Stopień awansu zawodowego

1.

mgr Klaudia Jereczek

Dyrektor szkoły

Nauczyciel wspomagający

 

Nauczyciel

dyplomowany

2.

mgr Marzena Gliszczyńska

Biblioteka

Język polski

Nauczyciel

dyplomowany

3.

 Elżbieta Cichosz

Edukacja wczesnoszkolna

Rewalidacja

Wczesne wspomaganie

Nauczyciel

mianowany

4.

 

mgr Renata Gronda

 

Edukacja wczesnoszkolna Świetlica

Nauczyciel

kontraktowy

5.

mgr Dorota Jaśtak – Wirkus

Religia

Nauczyciel

dyplomowany

6.

mgr Marzena Wójcik

Język angielski

Nauczyciel

mianowany

7.

mgr Anna  Romejko

Język niemiecki

Nauczyciel

dyplomowany

8.

mgr Magdalena

Wika-Czarnowska

Język kaszubski

Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej

Historia Kaszubów

Nauczyciel

mianowany

9.

mgr Marta Strojk

Edukacja dla bezpieczeństwa

Nauczyciel kontraktowy

10.

mgr Krystyna Sylka

Geografia

Fizyka

Nauczyciel

dyplomowany

11.

mgr Monika Wolska

Edukacja przedszkolna

Rewalidacja

Historia

WOS

Nauczyciel

kontraktowy

12.

mgr Izabela Konieczna

Edukacja przedszkolna

Logopedia

Nauczyciel

mianowany

13.

mgr Marzena Olszewska

Muzyka

Nauka gry na instrumencie

Logopedia

Nauczyciel

dyplomowany

14.

mgr Aneta Wrońska

Pedagog szkolny

Zajęcia Wyrównawczo-dydaktyczne

Zajęcia kształtujące kompetencje społeczno-emocjonalne

Terapia pedagogiczna

Nauczyciel

kontraktowy

15.

mgr Dominika Kreft

Informatyka

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowanie do życia w rodzinie

Rewalidacja

Nauczyciel

kontraktowy

 

17.

 

mgr Beata Karcz

 

Edukacja przedszkolna

Nauczyciel wspomagający

 

 

Nauczyciel dyplomowany

 

18.

 

mgr Wojciech Warmowski

 

Matematyka

Nauczyciel dyplomowany

 

19.

 

mgr Łukasz Mudyn

 

Wychowanie fizyczne

 

Nauczyciel  mianowany

NAUCZYCIELE W ZASTĘPSTWIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

mgr Joanna Rybińska-Wirkus – język angielski / Nauczyciel mianowany

mgr Marta Strojk – j. angielski / Nauczyciel kontraktowy

mgr Beata Spierewka- matematyka / Nauczyciel mianowany